SOMETHING AWESOME IS COMING YOUR WAY !

Our website is under construction

but we are in the final stage of the development

Days          Hours      Minutes          Sec

OFISI YA MKUU WA MKOA,

KATIBU TAWALA MKOA,

S.L.P. 1054, LINDI.

Simu Na. 023-2202098

Fax: 023-220-2502

ULINZI:

KAMANDA WA POLISI MKOA,

MKUU WA KITUO CHA POLISI

LINDI MJINI

S.L.P. 1013 LINDI

Simu Na. 023-220-2174

023-220-2505

AFYA:

MGANGA MKUU WA MKOA,

S.L.P. 1011,

LINDI

Simu Na. 023-220-2027

Afisa Elimu Mkoa,

S.L.P. 1054,

LINDI -

Simu Na. 023-220-2241